ป้องกัน ยูวี 100% พร้อมกับการปกป้อง อินฟาเรด ได้มากถึง99%

รุ่น UVC05 UVC15 UVC35
แสงสว่างส่องผ่าน / Visible Light Transmittance 5.00 15.00 35.00
การสะท้อนกลับของแสง / Visible Light Reflectance 8.00 8.00 8.00
การลดความร้อนจากแสงแดด / Total Solar Energy Rejected 94 89 77
การลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต / UV Block 100.00 100.00 100.00
การป้องกันอินฟราเรด / Infrared Rejection 99.00 99.00 99.00
Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...