ลดร้อนอย่างฉลาด

รุ่น FMN20 FBN18
แสงสว่างส่องผ่าน / Visible Light Transmittance 16.00 19.00
การสะท้อนกลับของแสง / Visible Light Reflectance 14.00 22.00
การลดความร้อนจากแสงแดด / Total Solar Energy Rejected 68 73
การลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต / UV Block 99.00 99.00
การป้องกันอินฟราเรด / Infrared Rejection 65.00 81.00
Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...