ทางบริษัท Triplenine Autoplace Co., Ltd. จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ มีดังต่อไปนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ที่อยู่อีเมลล์

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการหรือคุณลักษณะที่คุณร้องขอ
  • เพื่อบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา
  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
  • เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการของเรา

เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ผู้เป็นลูกค้าของเรา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางบริษัท Triplenine Autoplace Co., Ltd. ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่าด้วยมาตรการเหล่านี้

  • กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
  • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันที เมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อความปลอดภัย