การเลือกใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน

หลายๆคนมีความเชื่อว่ากระดาษผลิตจากเยื่อไม้เป็นวัตถุดิบสำคัญ การที่เราใช้กระดาษมากจึงมีค่าเท่ากับการตัดไม้ที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ช่วยลดกระดาษและใช้กระดาษให้น้อยลง ซึ่งจริงๆแล้วการลดการใช้กระดาษสามารถช่วยให้การตัดไม้อาจจะลดลงได้บ้างเท่านั้น การลดการใช้กระดาษแค่อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะช่วยลดโลกร้อน แต่ต้องไปมองถึงการลดการใช้พลังงานและการปล่อยของเสียจากการผลิตอีกด้วย
ดังนั้น การเลือกใช้กระดาษหรือเลือกซื้อสิ่งพิมพ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกันนะคะ

     1) กระดาษรีไซเคิล (Recycle Paper): เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรีไซเคิลช่วยทำให้ลดการใช้เยื่อไม้ลง ซึ่งการรีไซเคิลก็มีระดับขั้นเช่นกัน เช่น รีไซเคิล100% หรือ รีไซเคิลบางส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่บางส่วน อย่างไรก็ตามคุณภาพที่ได้จากกระดาษรีไซเคิลอาจจะไม่เท่ากับกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ 100% (Virgin Fiber 100%) ได้ เลยมีคำถามมากมายว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าต้องใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงใช้เยื่อไม้ 100% แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นของเตรียมเนื้อเยื่อไม้ก็ช่วยได้เช่นกันดังจะกล่าวในข้อถัดไป

     2) กระดาษจากกระบวนการ Mechanical Pulping: ฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นศัพท์เทคนิคมากๆ แต่จริงๆแล้ว กระบวนการผลิตเข้าใจง่ายและมีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่เกิดของเสียไม่มากและมีการใช้สารเคมีน้อยกว่ากระบวนการผลิตกระดาษประเภทใกล้เคียงกันในหลายๆชนิด

      กระบวนการ Mechanical Pulping ใช้สารเคมีกำจัดลิกนินในเนื้อไม้ จะใช้วิธีสับและตัดเนื้อไม้เป็นชิ้นๆ เพื่อแยกเนื้อเยื่อไม้ออกมาใช้ทำกระดาษ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถเปลี่ยนเนื้อไม้กว่า 90% เป็นเยื่อไม้ที่พร้อมจะนำมาผลิตกระดาษ อีกทั้งมีการสูญเสียเนื้อเยื่อไม้บริสุทธิ์น้อยมากเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้พลังงาน และน้ำน้อยลง รวมทั้งมีน้ำเสียจากกระบวนการที่น้อยลงอีกด้วย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่กระบวนการผลิตนี้จะพบเห็นได้ในกระดาษประเภท Book Paper และ Magazine Paper ในปัจจุบัน
       
      ถ้าวันนี้คุณกำลังเลือกกระดาษก็สามารถมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้จากการตัดสินใจเลือกกระดาษที่มีผลิตด้วยกระบวนการ Recycle หรือ Mechanical Pulping ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
 

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...