จริงหรือไม่ "แมลงสาบ" เป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อน

เรื่องนี้แปลกแต่จริงนะคะ ที่ว่าแมลงสาบเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโลกร้อนไม่แพ้มนุษย์ เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลแล้วว่า แมลงสาบจะผายลมเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโดยเฉลี่ยทุกๆ 15 นาที นอกจากนี้หลังจากที่พวกมันตายไปร่างกายยังสามารถปล่อยก๊าซมีเทนออกมาได้ติดต่อกันนานถึง 18 ชั่วโมงมีสถิติออกมาว่าการผายลมเอาก๊าซออกมานั้นมีมากถึง 20% ของจำนวนก๊าซมีเทนทั้งหมดในโลก ก็ลองคิดดูซิคะว่าประชากรชาวแมลงสาบในโลกนี้มีมากมายขนาดไหน เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีอยู่มากมายในทุกทวีปทั่วโลกเลย


“อุณหภูมิของโลกรอนขึ้นทุกองศาเมื่อใด วงจรชีวิตของแมลงก็จะยิ่งสั้นขึ้น แต่ก็ทำให้มันยิ่งออกลูกออกหลานมากขึ้นมาด้วย”


บทความโดย Filmpro Thailand

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...