ลดโลกร้อนด้วยการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน

น้ำมันถือเป็นทรัพยาการที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยวดยานพาหนะส่วนใหญ่บนโลก แต่การเผาไหม้ของน้ำมันนั้น ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นอย่างมากมาย จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างทุกวันนี้ ซึ่ง Filmpro Thailand ก็ได้รวบรวมวิธีการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองมาให้นะคะ


1.  เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนอกจากนั้นในการเลือกซื้อรถควรพิจารณาเลือกรุ่นที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ


2. ลดการใช้รถยนต์ ด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน หรือ หันมาใช้บริการระบบการขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เพราะการขับรถยนต์เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.3 กิโลกรัมเลยทีเดียว3. วางแผนก่อนเดินทาง ศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทางทุกครั้ง


4. เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทำให้เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ


5. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก


6. ไม่ออกรถกระชาก เพราะการออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร


7. ถ้าไม่ขับให้ดับเครื่อง หากติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นาน 10 นาที จะสูญเสียน้ำมันไป 200cc ดังนั้น หากว่ามีเหตุให้จอดรถเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะคอยคนหรือขนของขึ้นลง ควรที่จะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งนะคะ


8. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง การเบิ้ลเครื่องยนต์ 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ตั้ง 350 เมตร


9. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทำงานตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนักมาก จะทำให้เปลืองน้ำมันและสึกหรอสูง

ด้วยค่ะ


10. หันมาใช้พลังงานทางเลือก เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล น้ำมันก๊าซโซฮอลให้มากขึ้นบทความโดย Filmpro ThailandFilmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...