ถึงเวลาต้องหยุดโลกร้อนให้ได้เสียที

ปัญหาโลกร้อนที่ Filmpro Thailand พยายามเน้นย้ำให้ทุกท่านเห็นความสำคัญนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกจริงๆ เราจึงควรหันมาใส่ใจช่วยโลกกันตั้งแต่วันนี้ด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้


1. Reduce ลดการใช้ - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติดอย่างไม่ระมัดระวัง จะทำให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทัน ดังนั้น เราจึงควรปรับการดำเนินชีวิตด้วยการ ลดใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยยาก


2. Reuse ใช้ซ้ำ - ก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรใหม่ ลองมองดูซักนิดว่าของนั้นนำกลับมาใช้ได้หรือไม่ นอกจากจะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วน


3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ - พวกขยะหลายๆอย่าง เช่น ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก สามารถทำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งสิ้น เราจึงควรแยกขยะก่อนที่คิดจะทิ้ง


4. Repair ซ่อมแซม - การซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง


5. Return ตอบแทน - เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เรามาตอบแทนด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โลก หรือการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นการตอบแทนแก่โลกได้เช่นกัน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ตอบแทนแก่โลกด้วยการช่วยคืนกำไรแก่สังคม แก่โลก สนับสนุนกิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง กันดีกว่าค่ะ

บทความโดย Filmpro Thailand

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...