ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

มีใครสงสัยกันบ้างมั๊ยคะ? ว่าการปลูกต้นไม้นั้นช่วยลดโลกร้อนได้จริงๆหรือ? Filmpro ขอนำกระบวนการในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดจากพืชมาบอกกันค่ะ


ในกระบวนการหายใจของพื้ชนั้น เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายก๊าซพิษจากสภาพแวดล้อมภายในอาคารบ้าน เรือน โดยใบไม้จะดูดรับก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ และเคลื่อย้ายสารประกอบเคมีต่างๆของต้นไปยังส่วนอื่นๆแล้วจะคายออกมาเป็นก๊าซออกซินเจน เพื่อให้มนุษย์และสัตว์โลกได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการหายใจของพืช เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่มีอิทธิพลสำคัญอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


การปลูกต้นไม้เพิ่มให้มากเท่าที่จะมากได้จึงมีส่วนลดภาวะโลกร้อนลงได้แน่นอน เพียงแต่ว่าจะส่งเสริมกันอย่างไรให้มีการปลูกต้นไม้กันอย่างจริงจัง ให้แต่ละคนได้ตระหนักว่า การทำลายสิ่งแวดล้อมการบุกรุกทำลายป่า เท่ากับเป็นการทำลายลูกหลานของพวกท่านเองค่ะ


บทความโดย Filmpro Thailand

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...